Základní informace

Reference

Rychlý kontakt

SIMO-CZ s.r.o.
Libčany 248
503 22 Libčany

IČO: 27464016
DIČ: CZ27464016

tel: +420 495 070 070
@: simo-cz@simo-cz.cz


Najdete nás zde

EC Kutná Hora - IS / IT pro bio elektrárnu


Koncový zákazník
Energetické centrum Kutná Hora

Stručný popis
Informační technologie potažmo informační systémy v bio elektrárně jsou rozděleny do několika samostatných celků. Tyto jednotlivé celky jsou navzájem propojeny a tvoří komplexní řešení nejen řízení, kamerového dohledu nad technologickými celky, ale i bilancování a optimalizaci chodu bio-elektrárny. Celá funkčnost daného systému byla konzultována a vytvářena na míru dle požadavků investora.

Systém se skládá z mnoha částí:
- VPN systému pro vzdálený přístup
- datového skladu na bázi SQL
- bilančního a analytického systému
- systému palivového hospodářství
- kamerového systému

Prostředí
elektrárna na biomasu

Zajímavost
Časový interval ukládání jednotlivých záznamů je od 1 sekundy až po 1 hodinu. Tyto hodnoty jsou uloženy v kvartálních tabulkách, kde jedna tabulka obsahuje cca. 1,6 miliard záznamů.

Zobrazení požadovaných reportů trvá řádově několik sekund.

Uživatel je schopen zobrazovat data jak v agregovaných, tak i v surových hodnotách (jednotky sekund).

Realizace
rok 2011 - 2012